Algemene Voorwaarden

LIA YIA PODIA heeft aantal algemene voorwaarden van andere voetreflextherapeutes en medisch pedicures als uitgangspunt genomen en maakt ze toepasbaar op haar situatie zoals o.a.:

  • Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak.
  • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling telefonisch of per mail afgezegd te worden. Is dit niet gebeurd, dan wordt de behandeling toch berekend.
  • Prijzen zijn incl. 21% BTW voor pedicurebehandelingen, voetreflexbehandelingen zijn BTW vrij.
  • Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen voor het invoeren kenbaar gemaakt. De behandeling dient contant betaald te worden, of overmaken via uw mobiele telefoon. U kunt niet pinnen.
  • Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.
  • LIA YIA PODIA is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door onjuiste/ onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
  • LIA YIA PODIA is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant meegenomen heeft naar de praktijk.
  • LIA YIA PODIA heeft het recht een schadevergoeding te eisen indien de klant apparatuur, meubilair of producten beschadigt.
  • Heeft de klant een klacht, dan dient de medisch pedicure/voetreflextherapeute dit te onderzoeken en het, als het in haar vermogen ligt, binnen een redelijk termijn te herstellen. Komt de medisch pedicure/voetreflexologe en de klant niet tot een oplossing, dan kan het geschil voorgelegd worden bij VNRT. Zie hieronder bij geschil Wkkgz:

Mocht er onverhoopt een geschil ontstaan tussen u als cliënt en mij als therapeut waar we samen niet uitkomen, dan is het goed te weten dat ik ben aangesloten bij de branchevereniging VNRT (Verenging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten) en Provoet.

Sinds 2017 is er de wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) in werking getreden om cliënten te ondersteunen bij eventuele klachten en geschillen. Op het moment dat wij samen niet tot een oplossing komen kunt u zich wenden tot de branchevereniging VNRT. VNRT heeft een klachten regelement opgesteld waarin de algemene regels worden beschreven in het kader van onvrede en klachten. Vanuit VNRT is er een klachtenfunctionaris beschikbaar om u te helpen met het formuleren van de onvrede of klacht en te bekijken hoe er naar een oplossing gewerkt kan worden. Er worden vanuit de VNRT geen kosten gerekend voor deze procedure. De procedure is alleen van toepassing op reflexzone therapieën.

Als de procedure via de VNRT niet de gewenste oplossing beoogt, dan kunt u zich wenden tot Provoet. Provoet heeft een onafhankelijke geschillencommissie. U klacht wordt hier verder in behandeling genomen. Een uitspraak van de geschillencommissie met betrekking tot uw klacht is voor beide partijen bindend. Aan deze klachtenprocedure zijn kosten verbonden.